Domácí havárie

on

Dříve, nebo později se každému v domácnosti může přihodit havárie, související nějak s kanalizací, respektive s odvodem splaškových vod z domácnosti. Nejčastější bývá zhoršení odtoku v některém místě. Třeba začne problém v kuchyňském dřezu, ale jinde problémy nejsou. To znamená, že problém je většinou jen v sifonu. Stačí ho rozmontovat a pročistit. Horší je, když odtok je špatný celkově, ze všech míst. To znamená problém v centrálním odtoku. Někdy pomůže chemie – například hydroxid sodný, někdy instalatérská pružina. Ta ale většinou situaci zlepší jen dočasně.

Čas na odborníky

I Zhoršení odtokových poměrů by mělo být varovným signálem k tomu, abychom čištění odpadu odbornou firmou neodkládali, protože jinak může hrozit úplné ucpání a velice nepříjemná situace pro celou rodinu.