Když má člověk svou firmu a své zaměstnance, musí být opatrný, co se jeho majetku týká. Protože je mezi námi i dost těch, kdo „nenechají nic ležet ladem“ a mají-li příležitost, tu a tam prostě něco z práce odnesou k sobě domů, aby to nějak zužitkovali ve svůj prospěch.

provoz

Na čemž pochopitelně tratí takový zaměstnavatel. Který to pořídil, zaplatil a pak musí shánět opět na své náklady náhradu.
A pokud jednoho dne vcelku logicky dojde majiteli dopravní či stavební firmy nebo někomu podobnému trpělivost? Pak si tento pořídí RMC systém. Tedy více než dokonalého pomocníka, který umožňuje sledování vozidel, a to i na dálku.
Jedná se o způsob, jak i na hodně velkou vzdálenost v reálném čase kontrolovat, co se děje s vozidly, ať už automobily nebo jinou technikou.
Tento systém dokáže kupříkladu měřit spotřebu pohonných hmot, ba umí i vyhodnocovat jízdní styl konkrétních řidičů, pomocí GPS sleduje, kde se zrovna ta která technika nachází, což se hodí jak při kontrole dodržování pracovních povinností, tak i v případě krádeže vozidla nebo havárie.

gps

Dále tento systém dokáže vše i zaznamenat a vykazovat produktivitu práce, vede automatickou knihu jízd a další tabulky, vypočítává cestovní náhrady, upozorňuje na pravidelný servis vozidel i technické prohlídky, sbírá údaje a vyhodnocuje provozní parametry strojů a techniky a v případě nastavení alarmu varuje, která hodnota je překročena, měří hladinu paliva v nádrži. Ví o tom, kde jsou zrovna lidé mající tyto stroje obsluhovat, a jak pracují, ví, kdy, kdo a jak čerpá pohonné hmoty z firemní karty, kdo je na černé jízdě nebo mimo vymezenou oblast.
A vše zjištěné je odesíláno na server, kde šéf či majitel vidí všechno, a tudíž ví, co se kde šustne. Ví o každé maličkosti, nic mu neunikne. A tím se dá logicky zamezit nejedné nepravosti a logicky i dost ušetřit. A to klidně až dvacet procent nákladů, jež by jinak skončily v cizích kapsách.
Kde nemají co dělat.